Eigenlijk hoor ik al met pensioen te zijn, maar – misschien juist vanwege de classificatie ‘oude rot’ – wordt ik nog steeds om advies gevraagd door bestuurders en managers, zowel vanuit de organisatie als de communicatie. In het aannemen van opdrachten ben ik selectief. Dus kies ik er voor om mijn ervaring daar in te zetten waar organisatie en communicatie er het meest profijt van hebben. Dat is niet zozeer operationeel aan de plannen- en uitvoeringskant. Maar met name door:

 • te adviseren bij ontwikkelen van strategie en aanpak;
 • bestuurders en communicatiecollega’s te helpen in acute crisissituaties;
 • voor communicatiecollega’s te fungeren als klankbord en coach;
 • bestuurders en communicatiecollega’s voor te bereiden op mediacontacten;
 • te adviseren bij het (her)inrichten van de communicatieafdeling.

Kwadrantmodel uit ‘De Communicatieadviseur’ als basis voor strategische keuzes.

 

KLANKBORD EN COACH

Hoe vaak heb je als vaste communicatieprof in een organisatie niet behoefte aan even klankborden met een (oud) collega? Eén die weet hoe de hazen lopen, de politieke mores van organisaties kent en bijna een halve eeuw communicatie-expertise meebrengt. Vanuit deze positie fungeer ik regelmatig als klankbord voor collega’s. Recente voorbeelden:

 • de communicatieadviseur die werkt aan een strategie voor reputatiemanagement, maar haar aanpak moeilijk in de -organisatie aanvaard krijgt;
 • de communicatieadviseur die voorziet dat een lopend issue dreigt uit te groeien tot een crisis en de paniek bij de directie ziet toenemen;
 • de communicatieadviseur die al of niet samen met de bestuurder contacten met journalisten wil oefenen;
 • de communicatieadviseur die – op basis van het (werk)boek – graag wil worden gecoacht bij het aanbrengen van meer focus in de communicatie-inspanningen.

In alle situaties geldt dat ik met frisse blik van buiten naar binnen kijk en niet op de stoel van de communicatiecollega ga zitten. (Per slot ben ik vrij van enige carrièredrang.) Je moet zelf het werk doen.

 

CRISIS COMMUNICATIE

Wat ook de aanleiding tot een crisis is, er is altijd behoefte aan informatie. Intern, bij stakeholders en media. Als externe strateeg help ik bestuur en de communicatie- collega het overzicht te behouden en de schade aan reputatie te beperken.

 

(HER)INRICHTING COMMUNICATIE-AFDELING

In veel organisaties gaan afdelingen Communicatie op de schop. Directies willen dat duidelijk wordt wat Communicatie bijdraagt aan de doelen van de organisatie, de vrijblijvendheid verdwijnt. Het communicatiewerk moet duidelijker, herkenbaarder, effectiever en efficiënter. En dat vaak met minder mensen. Ga er maar aanstaan om als communicatiemanager zo’n reorganisatie van binnen uit te regelen, keuzes en plannen maakt waar je nog achter kunt staan en – het pijnlijkste onderdeel – te bepalen van welke collega’s je afscheid moet nemen. Dat kun je bijna niet alleen. Ik help bij het (her)inrichten van de afdeling:analyse van Communicatie al of niet moet en kan bijdragen aan de doelen van de organisatie;

 • maken van keuzes, aanbrengen van focus (wat doet Communicatie wel en niet?);
 • samenstelling van het team op basis van de focus;
 • interventies bij bestuur en MT, indien nodig.

Op het eerste gezicht komt zo’n reorganisatie over als een ongrijpbare bedreiging. Maar goed aangepakt blijkt de herinrichting veeleer een kans op een perspectiefvol vervolg.

 (artikel ‘De communicatie afdeling op de schop’; homepage en klik op ‘PUBLICATIES’)

 

VOOBEREIDEN MEDIACONTACT

Bestuurders en communicatiecollega’s bereid ik voor op contacten met de media. Door mijn verleden aan beide kanten van het journalistendomein (dagbladen én PR-werk) weet ik hoe media te werk gaan. In een training – bij voorkeur met video – doen we rollenspellen met werkelijke issues die de deelnemers inbrengen. We kijken dan ook naar hoe een journalist aan een goed verhaal te helpen. In plaats van altijd maar uit te gaan van het vermeende negatieve van de pers.

 

BOARDROOM EDITOR

Door mijn achtergrond in de strategische communicatie fungeer ik regelmatig als ‘boardroom editor’. In een aantal sessies met bestuur/directie, MT en vaak ook toezichthouders verken, analyseer en verwoord ik de basiskenmerken van een organisatie, zoals visie, missie, koers, ambities, speerpunten, corporate identity, kernwaarden en de gewenste positie en reputatie. Bijvoorbeeld als onderdeel van ondernemingsplannen of beleidsdiscussies over de toekomstige koers. Ik ben niet alleen de kritisch vragenstellende editor, maar in de boardroom ook moderator of tijdelijk technisch voorzitter. Dan kan de vaste voorzitter van bestuur of MT volledig aan de discussie meedoen, omdat hij de lastige dubbelrol van tegelijk voorzitten en deelnemen niet hoeft te vervullen.

Contact? Mail me op info@karelwinkelaar.nl