Menu

Over Karel

- Over Karel

‘Strategisch communicatieadviseur’ noem ik mijzelf. En bovendien ‘senior’ – per slot ben ik van 1943. Neemt niet weg dat ik vandaag de dag (nog) actief ben als adviseur, docent, coach, auteur, gastspreker en niet in de laatste plaats, opa.

Mijn loopbaan begon ik als perschef voor internationale filmfestivals (Utrecht,  Rotterdam) en gaf daarna gedurende 16 jaar leiding aan de communicatieafdelingen van dagbladondernemingen (w.o. Utrechts Nieuwsblad, Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad). In 1990 richtte ik het communicatiebureau Norvell Jefferson Public Relations op. Tot 2013 was ik adviseur en partner van managementadviesbureau Vannimwegen.

Het seniorenschap betekent voor mij een nieuwe levensfase die in het teken staat van het overdragen van mijn kennis en ervaring aan volgende generaties. Zo geef ik les en lezingen, coach communicatietalent en publiceer over ontwikkelingen in het communicatievak. In 2012 verscheen mijn boek ‘De Communicatieadviseur – naar een strategische positie in de organisatie’ –  en recent schreef ik een geheel geactualiseerde derde druk. Vanwege de blijkbaar opvallende observaties en oplossingsrichtingen in het boek word ik veelvuldig gevraagd voor inleidingen, workshops en gastcolleges bij organisaties en het hoger onderwijs.

Ik ben actief verbonden aan opleidingsinstituut SRM. Daar werk ik mee aan het curriculum van de communicatieopleidingen van SRM-Communicatieadviseur B en C  t/m SRM-D, Communicatiemanager, doceer ik vakken als ‘Corporate Communicatie’, ‘Mediarelaties’, ‘Adviseren op strategisch niveau’. Ik ben examinator en begeleid individuele studenten bij hun scripties en voorbereiding van hun examens.

Mijn rol als zelfstandig communicatieconsultant vervul ik nu op parttimebasis. Dat maakt mij in het aanvaarden van opdrachten selectiever dan in mijn bureauperiode. Ik word nog regelmatig gevraagd bij complexe vraagstukken op het vlak van corporate communicatie, reputatie en in geval van acute crisis. Als ‘boardroom editor’ leid ik  sessies met directies en besturen die tot een eenduidige visie, kernwaarden of nieuwe identiteit voor hun organisatie willen komen. De vraag om coaching komt van communicatie-beoefenaren en -managers met wie ik in intervisiesessies hun persoonlijke ontwikkeling en prestatie als adviseur help verbeteren. (Zie ook pagina ‘COACHING & TRAINING)

Mijn meerwaarde zit nu ook vooral in het adviseren van bestuurders bij het (her)inrichten van hun communicatieafdeling. Ik doe dan onderzoek naar nut en noodzaak en kijk naar de samenhang tussen organisatie en communicatie. Inmiddels vrij van carrièreambities ben ik geen bedreiging meer voor de zittende communicatiecollega’s. (Meer hierover: artikel ‘Communicatieafdeling op de schop’ op pagina ‘Publicaties’).

Privé: gehuwd, 2 zoons, 1 kleinzoon.